Veho Eesti AS kasutatud autode garantiitingimused
Kõigile Eestist uuena müüdud autodele, mida müüakse kliendile Veho Eesti AS kasutatud autode salongist, kehtib kolmekuuline Veho Eesti AS garantii, mis algab üleandmise kuupäevast. Veho Eesti AS garantii kehtib müügihetkel kuni seitsme aasta vanustele ja vähem, kui 200000 km läbinud autodele. Pärast vea või defekti ilmsikstulekut tuleb automüüjat viivitamatult teavitada ning kokku leppida aeg auto ülevaatamiseks Veho Eesti AS remonditöökojas. Veho Eesti AS garantii kehtib ainult Eesti Vabariigis.

Garantii hõlmab:
Defektseteks tunnistatud osade parandust või vahetamist. Veho Eesti AS garantii alla kuuluvad tööd tuleb teha Veho Eesti AS volitatud esindaja remonditöökojas. Garantiinõude rahuldamise korral lähevad defektsed osad Veho Eesti AS omandusse. Varuosade asendamine või parandamine ei pikenda sõiduki garantiid ega vahetatud osade garantii kehtivust. Auto loetakse tehniliselt korras olevaks, kui läbib riikliku tehnoülevaatuspunkti nõuded.

Garantii ei hõlma:

1. Juhtumeid, kui

 • kasutatakse ebakvaliteetset kütust (k.a. mittevastav biokütus) või lisaaineid kütuselisanditena, mis põhjustavad toitesüsteemi rikkeid;
 • sõidukit kasutatakse rendi-, takso- või patrullautona;
 • garantiijuhtumist on tekkinud kaudseid kulusid (autorent, hotell jne);
 • sõidukit kasutatakse võistlustel või võidusõiduks;
 • parandus- ja remonditööd on teostatud Veho poolt mittevolitatud remonditöökojas.

2. Regulaarset kontrolli ja hooldust. Garantii ei laiene hoolduse kulumaterjalidele, loomulikust kulumisest tingitud osadele, puhastus- ja reguleerimistöödele. Kulumaterjalideks loetakse järgnevaid detaile:

 • filtrid (k.a. FAP diiselkütuse kübemefilter), akud, vedelikud, süüteküünlad, abirihmad, klaasipuhastid,
 • lambipirnid, piduriklotsid, pidurikettad ja piduritrumlid,
 • amortisaatorid,
 • siduriketas, korv ja survelaager,
 • rattalaagrid, rooliotsad ja kõik kuulliigendid,
 • istmekatted, rooliratas, käigukangi nupp ja erinevad salongi polstrid.

3. Juhtumid, kui sõidukit on kasutatud valesti, eksimuste ja hooletuse korral. Sõiduki valmistaja kinnitust mitteomavate varuosade paigaldamise tagajärgi. Sõiduki valmistaja kinnitust mitteomavate ettevõtete poolt läbiviidud parandus-, ümberehitus või muude tööde tagajärgi (sh külmutusseadmed, gaasiseadmed, elektri- ja elektroonikaseadmed, isotermilised ümberehitused jne.)

4. Loodusjõududest või liiklusõnnetustest tingitud kahjusid.

5. Autosid, mis on ostetud väljaspool Eestit.

6. Komisjonimüügi autosid.

7. Autosid, mis on kindlustuse poolt hüvitatud.

Dokument kehtib alates: 06.11.2013

Töölaua versioon